تأملی کوتاه در زبان لری
31 بازدید
محل نشر: کیهان فرهنگی » مرداد 1381 - شماره 190
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی